Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

wstecz