Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ogłoszenia o konkursach

1.

POMOCY SPOŁECZNEJ

 /UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023/.

Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert

 

 2.

WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

/Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020/

Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkurs-ofert

 

3.

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 /UCHWAŁA Nr 21/493/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”/.

 Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert

  

4.

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 /UCHWAŁA Nr 21/491/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”/.

 Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

 

5.

SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

/UCHWAŁA Nr 21 / 492 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie/.

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

 

6.

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

/UCHWAŁA Nr 21 / 490 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”/

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

wstecz