Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu SENTINEL

W dniach 02.04.2019 r. – 03.04.2019 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. był organizatorem i gospodarzem Międzynarodowego Spotkania Partnerów Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Polski, Węgier, Niemiec, Włoch, Czech i Słowenii. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z postępem prac w projekcie a także ustalenie przyszłych działań i kierunków rozwoju projektu. Organizatorzy zadbali aby partnerzy zwiedzili najstarszą część Rzeszowa a także umożliwili gościom degustację tradycyjnych dań kuchni polskiej i regionalnej.

Spotkanie Partnerów zostało poszerzone o wizyty studyjne, które odbyły się w dniach 03.04.2019 r. – 04.04.2019 r. Pierwszego dnia uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Domu Zdrowia w Błażowej a także wszelkimi pro-społecznymi inicjatywami w Dolinie Strugu. Ponadto odbyły się prezentacje dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych z regionu, które funkcjonują m.in. dzięki wsparciu Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES). Natomiast Kierownik Projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” przedstawił najważniejsze działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie mające na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej jak i całego sektora ekonomii społecznej w regionie.

Drugiego dnia uczestnikom wizyty została zaprezentowana szeroka działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Wizyta rozpoczęła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy gdzie miała miejsce prezentacja całej działalności stowarzyszenia. Następnie uczestnicy udali się do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli aby zobaczyć jak funkcjonuje mieszkanie treningowe oraz do doskonale prosperującego Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej zajmującego się m.in. produkcją mebli. Ostatnim etapem wizyty była Galeria Radość oraz wyśmienity obiad w barze Smaki Radości.

 

wstecz