Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W TESTOWANIU MODELU KOOPERACJI W RAMACH PROJEKTU PN.”LIDERZY KOOPERACJI”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” i obejmuje teren województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Model Kooperacji ma za zadanie udoskonalić współpracę między instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami z innych sektorów (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości itp.), w celu kompleksowego wsparcia i aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.  

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna II piętro). Prosimy o przesłanie skanem wypełnionej deklaracji uczestnictwa do dnia 12.04.2019 r. na adres mailowy d.gorczyca@rops.rzeszow.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: (17)  8507928 lub (17) 7470638.

 Do pobrania:

wstecz