Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wizyta studyjna na Węgrzech

W dniach 9 - 10.05.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w miejscowościach Szabadszallas i Gyulaj na Węgrzech.  Wizyta odbyła się w ramach projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako partner projektu reprezentowany był przez Dyrektora ROPS – Pana Jerzego Jęczmienionka oraz zespół projektowy. W wizycie wzięli udział także eksperci: Pan Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Pani Anna Rawska pracownik Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W wizycie uczestniczyli także partnerzy z Węgier, Słowenii, Włoch i Niemiec.

Pierwszego dnia uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Spółdzielni Socjalnej Strazsa Tanaya znajdującej wśród pól i lasów niedaleko małej wsi Szabadszallas. To przedsiębiorstwo społeczne oferuje głównie miejsca noclegowe dla turystów indywidualnych i grupowych. Jednakże spółdzielnia organizuje też dwutygodniowe turnusy dla osób niepełnosprawnych mające na celu naukę samodzielności. Na terenie przedsiębiorstwa znajdują się zagrody ze zwierzętami domowymi (konie, owce, kozy, świnie itd.) wykorzystywanymi w trakcie terapii. W Szabadszallas odbyły się także warsztaty mające charakter sesji mentoringowej dla czterech przedsiębiorstw społecznych: Strazsa Tanya, Buzavirag Alapitvang, Homoki Varazskert i Remodel Studio.  

Drugiego dnia uczestnicy udali się do małej wioski położonej na południowy wschód od Balatonu – Gyulaj. Wioska ta, którą zamieszkuje niecałe tysiąc osób (70% to Cyganie) dotknięta jest takimi problemami jak bieda, bezrobocie, brak wykfalifikowanej siły roboczej, zła sytuacja życiowa mieszkańców, brak perspektyw itd.  Znajduje się tu Spółdzielnia Socjalna Hetedhet Hatar Cooperative zajmująca się uprawą warzyw i owoców a także przetwórstwem produktów rolnych i mięsa. Wszystkie produkty są ekologiczne i pochodzą z upraw własnych oraz okolicznych rolników. W spółdzielni pracuje ponad 10 osób. W trakcie wizyty uczestnicy mieli możliwość degustacji lokalnych potraw przygotowanych z ekologicznych produktów wytworzonych na danym terenie.

wstecz