Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

13 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w  Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Reprezentanci sześciu podkarpackich instytucji formalnie potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie działań projektowych .

Sygnatariuszami porozumienia zostali:

  • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka,
  • Rafał Puchalski – Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
  • Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
  • Małgorzata Rauch – podkarpacka Kurator Oświaty,
  • Maciej Szymański – dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji (WZK) wchodzi także Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

W obecności licznie zgromadzonych dziennikarzy dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pan Jerzy Jęczmienionka, zaprezentował podstawowe informacje na temat projektu oraz roli, jaką będzie w nim pełnić WZK. Związana jest ona przede wszystkim ze wspieraniem podmiotów powiatowych i gminnych w realizacji zadań związanych z testowaniem, promowaniem i wdrażaniem Modelu kooperacji gmin wiejskich.

Następnie wypowiadali się sygnatariusze dokumentu, zgodnie podkreślając potrzebę i sens tworzenia spójnych rozwiązań systemowych w obszarze pomocy społecznej. Marszałkowie Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek dostrzegli w projekcie „Liderzy kooperacji” m.in. sposób na wypełnienie misji społecznej władz samorządowych. Wojewoda Ewa Leniart zwróciła uwagę, że realizuje on priorytety rządu w zakresie wsparcia i ochrony rodzin Rafał Puchalski i insp. Henryk Moskwa zauważyli, że te rozwiązania mogą być dużym wsparciem dla specjalistów znajdujących się na pierwszej linii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: kuratorów sądowych czy policjantów z Wydziału Prewencji.

Te wypowiedzi, a nawet sama ranga zgromadzonych na spotkaniu osób, nie pozostawiają wątpliwości, że z projektem „Liderzy kooperacji” związane są duże nadzieję na dokonanie w obszarze pomocy społecznej niezbędnych zmian na lepsze. Osoby bliżej zainteresowane jego przebiegiem zapraszamy na stronę projektu www.liderzykooperacji.pl.

Analogiczne uroczystości obyły się lub wkrótce odbędą w partnerskich województwach projektu: świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.

Pełny tekst porozumienia o współpracy ws. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

Relacje medialne:

wstecz