Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE "ALKOHOL - OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ"

Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność".

W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniach: 7 i 8 sierpnia 2019r. w powiatach mieleckim i rzeszowskim skontrolowano 24 punkty sprzedaży alkoholu.

W 7 placówkach handlowych stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazali także materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowane i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne. Zakup oraz druk materiałów sfinansowany został dzięki środkom przekazanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie KWP Rzeszów: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/93223,Dzialania-profilaktyczne-Alkohol-ograniczona-dostepnosc.html

wstecz