Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie na szkolenie pn. "Kompetencje społeczne".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z wykonywaniem zadań wynikających z art. 21 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U.2019 poz.1507) zaprasza na 3 dniowe szkolenie pn. ,Kompetencje społeczne”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego.

Tematyka szkolenia (22 godziny dydaktyczne):

  1. Komunikacja międzyludzka – wprowadzenie.
  2. Bariery w komunikacj – omówienie barier w komunikowaniu, ćwiczenia warsztatowe dotyczące radzenia sobie z barierami komunikacji międzyludzkiej.
  3. Komunikacja w rodzinie- relacje; rola i struktura rodziny a funkcjonowanie jej członków (funkcjonalne i dysfunkcjonalne).
  4. Stres i radzenie sobie ze stresem- czym jest stres, jak można rozpoznać stres (oznaki), sposoby radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie ze stresem.
  5. Emocje – czy są nam potrzebne?
  6. Konflikt – sposoby reagowania na stres.
  7. Asertywność – prawa asertywności, metody asertywnej komunikacji międzyludzkiej, ćwiczenia warsztatowe.
  8. Negocjacje – zasady uczciwych negocjacji, kiedy idą negocjacje źle.
  9. Wywieranie wpływu – nieskuteczne i skuteczne strategie wpływania na innych.
  10. Polubić siebie- co to znaczy? – ćwiczenia warsztatowe (za co siebie lubię – za co mnie inni lubią?) - kompetencje interpersonalne w sytuacji pomagania.

Terminy szkoleń:

09.09.2019r.– 11.09.2019r. - dla pracowników OPS, PCPR
25.09.2019r.– 27.09.2019r. - dla pracowników DPS
30.09.2019r.– 02.10.2019r. - dla pracowników OPS, PCPR
21.10.2019r.– 23.10.2019r. - dla pracowników WTZ, ŚDS 

Miejsce szkolenia: Hotel Villa Riviera, 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 118.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie poprzez przesłanie wypełnionego formularza potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, oraz potwierdzenie noclegu i przesłanie skanu dokumentu drogą elektroniczną na adres a.koziol@rops.rzeszow.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na szkolenie zostanie zaproszona tylko jedna osoba z jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Osoby umieszczone na listach rezerwowych zostaną poinformowane telefonicznie o możliwości udziału w szkoleniu.

Informacje zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo e –mailem na podany adres w formularzy zgłoszeniowym.   

Szkolenie jest bezpłatne, łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia, z wyjątkiem kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 850 84 11.

Załącznik do pobrania:

wstecz