Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Mieszkanie Wspomagane dla osób chorujących psychicznie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że od czerwca 2019 roku funkcjonuje Mieszkanie Wspomagane dla osób chorujących psychicznie przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”w Dębicy. Oferta skierowana do osób, które:

  • pozostają w stałej opiece i leczeniu psychiatrycznym,
  • mają za sobą doświadczenie przynajmniej 2-krotnego pobytu w szpitalu psychiatrycznym,
  • są zdolne do podstawowych czynności samoobsługowych,
  • posiadają sprawność motoryczną umożliwiającą samodzielne poruszanie się w mieszkaniu i w terenie,
  • ich kondycja psychofizyczna nie wymaga bezwzględnego leczenia szpitalnego,
  • posiadają motywację i potencjał do usamodzielnienia się, rozwijania umiejętności społecznych.

Osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

  • kursy przygotowujące do samodzielnego zamieszkania,
  • zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Mieszkaniu Wspomaganym utworzonym w ramach projektu. Niezbędne dokumenty i informacje są dostępne na stronie: www.radosc.debica.pl

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej lub odwiedzin w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”w Dębicy
Aleksandra Fredry 3
39-200 Dębica
tel.(14) 696 91 38

Specjalista ds. merytorycznych projektu:
Ewelina Bembenek
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Hetmańska 9
Tel: 17 850 79 44, 17 747 06 00
Email: e.bembenek@rops.rzeszow.pl

 


wstecz