Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

I Wojewódzka Konferencja pn. „Bezpieczeństwo seniorów na terenie województwa podkarpackiego. Zagrożenia i podejmowane działania”

23 października 2019r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się I Wojewódzka Konferencja pn. „Bezpieczeństwo seniorów na terenie województwa podkarpackiego. Zagrożenia i podejmowane działania”.

Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podkarpackiego, a jej głównym celem było ograniczenie przestępstw, w których osobami pokrzywdzonymi mogą być osoby starsze.

Konferencję patronatem honorowym objęli dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ks. Biskup Jan Wątroba - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Patronatem medialnym konferencję objęli TVP Oddział Rzeszów oraz Katolickie Radio Via.

Otwarcia konferencji dokonał mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który przywitał uczestników oraz przedstawił tematykę konferencji.

W konferencji wzięli udział: Wojewodę Podkarpackiego reprezentowała Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowała Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Województwa Podkarpackiego reprezentował Jerzy Cypryś – Zastępca Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Ks. Biskup Jan Wątroba, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentował mł. insp. Stanisław Sekuła - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec.

Konferencję moderowała podinsp. Alina Pieniążek – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Beata Szluz –  pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Socjologicznych, Zakładu Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych przedstawiła temat „Czynniki społeczne wpływające na wiktymizację osób starszych”. Kolejnym prelegentem była Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przedstawiła tematykę: „Zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych”. Następnie kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie przedstawiła zagadnienie: „Realizacja procedury pn. Niebieskie Karty. Osoby starsze jako pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej w województwie podkarpackim”. W dalszej części Marcin Cioch – z Wydziału Prawno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedstawił temat: „Osoby starsze jako ofiary nieuczciwych praktyk konsumenckich”. Ostatnim prelegentem była Monika Bernat – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, która przedstawiła temat: „Przyjazny Samorząd – Rola Samorządu Województwa Podkarpackiego w systemie wsparcia osób starszych – dobre praktyki”.

Ważnym punktem konferencji był panel ekspercki w ramach którego zaproszeni goście – przedstawiciele podmiotów działających na terenie województwa podkarpackiego na rzecz bezpieczeństwa osób starszych (m.in. ZUS, KRUS, NBP, UKE, NFZ) przedstawili oferty podejmowanych działań.

Na zakończenie konferencji głos zabrali: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka oraz mł. insp. Piotr Kluz, krótko podsumowując konferencję.

wstecz