Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej - Film

W związku z programem pilotażowym projektu SENTINEL pod nazwą Symulator Przedsiębiorczości Społecznej został zrealizowany krótki film promocyjny. Głównym celem produkcji jest przedstawienie poszczególnych uczestników programu oraz najważniejszego partnera tj. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Za scenariusz filmu odpowiedzialne były zespoły projektowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tj. partnerzy projektu SENTINEL, jednak produkcja filmu należała do firmy Fotoacc Grzegorz Łobodziński z Babicy. Zdjęcia do filmu były kręcone na terenie województwa podkarpackiego tj. w Rzeszowie,  Skopaniu koło Baranowa Sandomierskiego oraz w Kruhlu Pełkińskim koło Jarosławia.
Współpraca między ww. instytucjami przebiegała wzorowo a jej efekt można zobaczyć poniżej.

 

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej

 

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej (SPS) to szereg działań, które miały na celu przeprowadzenie symulacji nowej ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem etapu preselekcji i dostosowaniem elementów wsparcia do potrzeb beneficjentów. SPS był prowadzony w ścisłej współpracy z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, który na co dzień zajmuje się udzielaniem wsparcia podmiotom z sektora ekonomii społecznej i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie.

wstecz