Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni).

Spotkanie rozpoczęła pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Następnie przedstawiciele trzech makroregionów zaprezentowali sprawozdania z dotychczasowej realizacji II Kamienia Milowego, które zawierało podstawowe założenia Modelu, stan prac, wnioski i propozycje dobrych praktyk. Pierwszy panel spotkania zakończyła wspólna dyskusja dotycząca różnic między Modelami w trzech makroregionach. W kolejnej części odbyła się praca w grupach oraz podjęty został temat ewaluacji pilotażu.

Następnego dnia uczestnicy spotkania przedstawili pomysły na efektywne upowszechnianie Modelu
w poszczególnych makroregionach, omówili dotychczasowe i przewidywane trudności oraz planowane zmiany w realizacji Modelu. Podsumowanie wspólnego spotkania trzech Komitetów Sterujących zaowocowało ustaleniem dalszego trybu współpracy oraz kolejnych terminów spotkań.

ROPS w Rzeszowie reprezentowany był na spotkaniu przez dyrektora ośrodka, pana Jerzego Jęczmienionka, oraz panią Karolinę Barnaś - kierowniczkę projektu.

wstecz