Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Regionalna konferencja promująca nowy model realizacji gminnych usług społecznych w ramach CUS

W dniu 10 lutego 2020 r. Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zorganizował „Regionalną konferencję promującą nowy model realizacji gminnych usług społecznych w ramach CUS”. 

Przewodnim tematem Konferencji było zapoznanie się z pilotażowym programem Centrum Usług Społecznych.

Konferencję otworzył Pan Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,  który uroczyście przywitał gości i zachęcał do łączenia i koordynacji usług społecznych z wielu obszarów, nadmieniając, że zapotrzebowanie na usługi społeczne wzrasta systematycznie w Polsce, w tym także w naszych społeczeństwach lokalnych.   Następnie Marszałek Województwa Podkarpackiego oddał głos Panu Kazimierzowi Kuberskiemu – Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- „Zmniejsza się potrzeba tradycyjnych usług a zwiększa się potrzeba większego wachlarzu usług społecznych, podniesienia jakości tych usług. CUS zapewni komplet usług w jednym miejscu.” – mówił Minister Kazimierz Kuberski.

Gośćmi a zarazem prelegentami byli: prof. dr hab. Ewa Leś – Kancelaria Prezydenta RP, dr hab. Beata Szluz – Uniwersytet Rzeszowski, w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Małgorzata Dankowska, Pani Anna Dudzik – Kancelaria Prezydenta RP.
W związku z brakiem obecności na Konferencji Pani Moniki Zielińskiej – Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została przygotowana videokonferencja z Panią Anetą Zaraś – Zastępcą Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS, która omówiła jak uzyskać dofinansowanie na utworzenie CUS w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” w Działaniu 2.8 POWER (prezentacja do pobrania poniżej),  jak również odpowiedziała na zadane pytania  przez gości Konferencji.

W konferencji uczestniczyło około 140 osób, głównie byli to przedstawiciele samorządów oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zainteresowani utworzeniem Centrów Usług Społecznych.

Jednym z punktów Konferencji był panel dyskusyjny p.t. „Szanse i bariery przekształcenia OPS  w CUS i tworzenia CUS jako nowych jednostek, a także na temat konieczności zmiany  w podejściu do potrzeb mieszkańców”. Dyskusję, w której wzięli udział:  dr hab. Beata Szluz (Uniwersytet Rzeszowski), Dyrektor Jerzy Jęczmienionka (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie), Dyrektor Alicja Kycia (GOPS Kuryłówka) moderowała prof. dr hab. Ewa Leś (Kancelaria Prezydenta).

W podsumowaniu Konferencji zostało podkreślone, że Centrum Usług Społecznych (CUS) daje szanse na integrację, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców lokalnej społeczności.

Organizator dziękuje Wszystkim za uczestnictwo w Konferencji.

Do pobrania:

 

wstecz