Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs filmów o ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie filmów o ekonomii społecznej. Zgłaszane filmy do konkursu nie mogą przekraczać 10 minut i powinny mieścić się w następującej tematyce: ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, etyczny biznes, innowacje społeczne czy tworzenie miejsc pracy w mniej rozwiniętych regionach. Filmy do konkursu można zgłaszać na stronie www.sentinel.maltai.hu wchodząc w okno „Enter Now” i podając dane zgłaszającego, nazwę filmu, krótki opis i link do filmu zamieszczonego na portalu youtube.com. Jeśli film jest w języku polskim to musi być zaopatrzony w angielskie napisy. Film można zgłosić do 29 lutego 2020 roku. Konkurs ma na celu promocję filmów przedstawiających inicjatywy z zakresu szeroko pojętej ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Zachęcamy również do głosowania na filmy biorące udział w konkursie. Film, który uzyska największą liczbę głosów otrzyma nagrodę publiczności. Głosować można do 15 marca 2020 r. na stronie www.sentinel.maltai.hu wchodząc w okno „ View Gallery” i klikając na okienko „Vote” przy wybranym filmie. Można głosować na wiele filmów ale tylko raz na każdy z nich.

Konkurs filmów o ekonomii społecznej realizowany jest w ramach międzynarodowego Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

wstecz