Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ogłoszenia o konkursach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu:

 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 UCHWAŁA Nr 124 / 2900 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

Termin składania ofert mija 13 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert

  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

UCHWAŁA Nr 124 / 2899 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

Termin składania ofert mija 13 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

  

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

UCHWAŁA Nr 124 / 2898 / 20  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”  

Termin składania ofert mija 13 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

 

WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Uchwała Nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020/.

Termin składania ofert mija 13 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:   http://www.rops.rzeszow.pl/konkurs-ofert

 

WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

UCHWAŁA Nr  128 / 3000 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 02 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”.

Termin składania ofert mija 31 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2

 

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ

UCHWAŁA Nr 128/3001/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Termin składania ofert mija 31 marca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert

wstecz