Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Działania w projekcie „Liderzy kooperacji” w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich?

W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem powinny podjąć starania o dostosowanie do istniejących obecnie możliwości swoich zadań, które mają realny wpływ na przebieg projektu, tj.:

  1. OPS i PCPR udzielają informacji jaki rodzaj pomocy przysługuje osobom przebywającym na kwarantannie, a w szczególności skupiają się na pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Ponadto powinny monitorować współpracę z rodzinami/osobami w ramach testowania Modelu, co jest obecnie bardzo istotne. Po półrocznym okresie współpracy z rodzinami możemy mówić o pierwszych efektach tej współpracy oraz o ich utrzymaniu.
  2. Doradczynie i konsultantka prawna z Zespołu ds. Modelu przy ROPS są w stałym możliwym kontakcie z animatorami i Partnerskimi Zespołami Kooperacji. Weryfikują potrzeby pracowników i odpowiadają na nie. Często dotyczą one działań pilnych, kryzysowych i niezbędnych, odsłuchania i pomocy w zaplanowaniu formy usługi na rzecz rodziny, czy osób.
  3. Superwizor zaangażowana w projekt jest w stałym kontakcie z gminami, doradczyniami oraz innymi superwizorami z makroregionu.
  4. Konsultantka naukowa i eksperci dokonują analizy i konsultują wypracowane wnioski
    z testowania Modelu, współpracy PZK z osobami/rodzinami/grupami, dobrych praktyk, raportów z badań za okres IV.2019- II.2020. Dzięki temu jeszcze w ostatnim etapie wdrażania będziemy mogli wprowadzić inicjatywy i sugestie, które ulepszą kooperację.
  5. Specjaliści i koordynatorka ROPS pracują zdalnie nad przygotowywaniem zamówień lub przedłużeniem niezbędnych dla osób/rodzin/grup usług z projektów socjalnych.

Zadaniem całej kadry w Modelu Kooperacji jest teraz utrzymanie – w możliwej do wykorzystania formie – współpracy przez Zespoły w ROPS-ach z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy społecznej i animatorami.

wstecz