Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Kamieniu.

W dniu 15 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Kamieniu. W pomieszczeniach obiektu Domu Kultury utworzone zostanie miejsce do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które będzie miało charakter  Gminnego Centrum Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. W nowopowstałych pomieszczeniach odbywać się będzie rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób z różnymi niepełnosprawnościami. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka.  Zadanie będzie realizowane przez Gminę Kamień, którą reprezentowali Pan Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień oraz Pani Danuta Wąsik – Skarbnik Gminy Kamień. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 437 261,00 zł.

wstecz