Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie

W dniu 19 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie. W ramach zadania powstaną nowe pomieszczenia, m.in. sala zajęć terapeutycznych oraz pokoje mieszkalne dla niepełnosprawnych mieszkańców. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka.  Zadanie będzie realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, którą reprezentował Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 385 275,00 zł.

wstecz