Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy o dofinansowanie robót budowlanych z Fundacją „Wzrastanie”

W dniu 28 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej w Przeworsku, z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach zadania powstaną pomieszczenia, w których będzie się odbywała rehabilitacja zawodowa, a także społeczna. Budynek zyska również windę. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka.  Zadanie będzie realizowane przez Fundację Pomocy im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”, którą reprezentowali: Pan Tadeusz Sroczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji oraz Pan Janusz Wylaź – Wiceprzewodniczący Zarządu. Inwestycja będzie realizowana przez 2 lata. Kwota dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego wynosi 1 049 688,00 zł w 2020 roku oraz 407 945,00 zł w 2021 roku.

wstecz