Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej

W dniu 29 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy budynku dawnego Domu Kultury w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach zadania powstanie dom dziennego pobytu dla niesamodzielnych osób niepełnosprawnych. W budynku będą się odbywały m.in. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa oraz doradztwo i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka. Zadanie będzie realizowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, którą reprezentował Dyrektor - Ks. Artur Janiec. Inwestycja będzie realizowana przez 2 lata. Kwota dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego wynosi 1 200 000,00 zł w 2020 roku oraz 913 145,00 zł w 2021 roku.

wstecz