Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Krośnie

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została kolejna umowa o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. W ramach zadania zniesione zostaną bariery architektoniczne, budynek zyska nową windę oraz rampę dla niepełnosprawnych mieszkańców. Zwiększy się również dostępność do gabinetu fizjoterapeuty, kaplicy, czy biblioteki. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miasto Krosno, którą reprezentowali Prezydent Miasta – Pan Piotr Przytocki oraz Skrabnik Miasta – Pan Marcin Połomski. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 377 789,00 zł.

wstecz