Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisanie umowy z Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mjr. H. Sucharskiego w Rzeszowie. W ramach zadania zostanie zbudowany zewnętrzny szyb windowy, który polepszy komunikację pomiędzy poziomami budynku. Zwiększy się również dostępność do pomieszczeń służących rehabilitacji i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a także do stołówki oraz kaplicy. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pan Jerzy Jęczmienionka. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miasto Rzeszów, którą reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Stanisław Sienko. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 291 811,00 zł.

wstecz