Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Honorowe oddanie krwi przez pracowników ROPS w Rzeszowie

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie postanowili wesprzeć w dniu 06.07.2020 Regionalną Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, oddając krew. Trudna sytuacja epidemiologiczna dotyka różnych sfer naszego życia, dlatego mobilizujemy się do działania i zachęcamy innych do włączenia się w aktywne pomaganie. Oddając krew ratujesz życie!

Link do posta na facebooku: link 

wstecz