Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wsparcie Domów Pomocy Społeczne, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie podjął działania mające na celu wsparcie Domów Pomocy Społeczne, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W ramach realizowanego przez ROPS w Rzeszowie projektu partnerskiego pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zakupiono środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące, które następnie zostały przekazane ww. placówkom.   

Łącznie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupił i przekazał:

  • 3545 opakowań rękawiczek ochronnych,
  • 20 000 tysięcy maseczek jednorazowych,
  • 577 butelek 5l płynów do dezynfekcji powierzchni (2885 litrów),
  • 2692 butelek 5l płynów do dezynfekcji rąk (13 460 litrów),

Łączna wartość wsparcia: 306 047,95 zł.

Przekazywanie ww. produktów było możliwe dzięki współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie, który udostępnił niezbędną powierzchnię magazynową.

wstecz