Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w walce z SARS-CoV-2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, mając na celu wsparcie placówek opieki całodobowej w walce z covid-19, realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Są to:

 1. „Liderzy Kooperacji”,
 2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
 3. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”,

W ramach wszystkich trzech projektów udzielono już wsparcia 246 podmiotom z terenu województwa podkarpackiego o łącznej wartości 1 241 173,25 zł. W ramach tej kwoty udało się zakupić:

 • 11 720 opakowań rękawiczek ochronnych,
 • 20 000 maseczek jednorazowych,
 • 21 000 maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku,
 • 6 600 masek filtrujących FFP2,
 • 3 300 półmasek filtrujących FFP3,
 • 4 254 przyłbic ochronnych,
 • 130 kombinezonów ochronnych I i II klasy,
 • 13 460 litrów płynów do dezynfekcji rąk,
 • 2 885 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni.

Wsparcie otrzymało:

 • 160 ośrodków pomocy społecznej,
 • 51 domów pomocy społecznej,
 • 35 zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnych i hospicjów.

W dniach 20-21 lipca 2020 r. ROPS przekazał kolejne środki w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Tym razem pomoc o wartości 1 934 040,00 zł trafiła do 85 instytucji:

 • 45 placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • 22 schronisk i noclegowni dla bezdomnych,
 • 2 domów samotnej matki,
 • 1 domu matki i dziecka,
 • 1 ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • 4 ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
 • 6 GOPS,
 • 4 PCPR.

Łącznie Instytucje te otrzymały:

 • 49 500 maseczek jednorazowych,
 • 5 340 opakowań rękawiczek ochronnych,
 • 8 525 litrów płynów do dezynfekcji rąk,
 • 6 755 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni,
 • 1 753 opakowań chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni,
 • 385 szt. termometrów bezdotykowych,
 • 1 660 szt. przyłbic,
 • 161 szt. mat dezynfekujących
 • 1 600 szt. fartuchów ochronnych,
 • 1 735 szt. kombinezonów ochronnych jednorazowych,
 • 560 szt. bezdotykowych dozowników,
 • 984 kompletów pościeli jednorazowej.

W najbliższym czasie do placówek tych zostaną przekazane również 85 sztuk ozonatorów o łącznej wartości ok. 460 tys. złotych.

Dodatkowo, 6 lipca 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie , a Województwem Podkarpackim na realizację projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez ROPS w Rzeszowie i dedykowany jest wszystkim domom pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Każdy DPS będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe na:

 • sfinansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry w DPS,
 • dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych,
 • zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców i pracowników placówki,
 • pomoc psychologiczną i terapeutyczną,
 • zakup środków, sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19,
 • zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek,
 • zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

Projekt „Lepsze jutro” ma budżet 24 mln złotych, a ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.

Łącznie na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniu skutków COVID-19, ROPS w Rzeszowie przeznaczy ponad 27 mln złotych.

 

Fot. Michał Mielniczuk BP UMWP

wstecz