Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wsparcie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie kontynuuje działania mające na celu wsparcie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno–Opiekuńczych i Hospicjów z terenu województwa podkarpackiego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ROPS w Rzeszowie zakupił kolejne 1164 opakowań rękawiczek ochronnych, które zostały przekazane ww. placówkom. Wartość wsparcia to 50 151,05 zł.

 Jest to już trzecia tura zakupów w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Dotychczas wsparcie w ramach projektu otrzymało 86 placówek – DPS, ZOL, ZPO i hospicjów z województwa podkarpackiego. Łącznie w ramach ww. projektu na zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących przeznaczono 356 200,00 zł.

wstecz