Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Od 23 stycznia 2013 r w Województwie Podkarpackim działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.
W skład komisji wchodzą:

  1. Pan Wiesław Kwiecień- Przewodniczący,
  2. Pani Agnieszka Gabrowska,
  3. Pan Piotr Frączek.

Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej zostali powołani na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa podkarpackiego, którzy posiadają doświadczenie kształceniu, doskonaleniu zawodowy pracowników socjalnych, staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

 

wstecz