Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE "ALKOHOL - OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ"

Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie  wspólnie od kilku lat realizuje działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność".

W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 26 sierpnia 2020r. na terenie Gminy Boguchwała skontrolowano 18 punktów sprzedaży i podawania alkoholu, w tym 4 lokale gastronomiczne. W 5 placówkach stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Podczas działań prowadzono ze sprzedawcami i pracownikami lokali rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazano także materiały edukacyjno – informacyjne oraz opracowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne.

Zakup  materiałów sfinansowany został dzięki środkom przekazanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Więcej informacji na stronie KWP Rzeszów: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/99498,Dzialania-profilaktyczne-Alkohol-ograniczona-dostepnosc.html

 

wstecz