Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Podpisaniu umów  grantowych w ramach projektu „Lepsze jutro” z Domami Pomocy Społecznej

W związku projektem „Lepsze jutro” współfinansowanym przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na rzecz Domów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim, mającego na celu finansowanie działań profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV2. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 192/3967/20 z dnia 25.08.2020r. przyznał środki finansowe w wysokości 3 259 337,00 zł., które w dniu 04.09.2020r. zostały przekazane siedmiu Domom Pomocy Społecznej. W dniach  07 - 08.09.2020r. na mocy Uchwały Nr 195/3998/20 z dnia 01.09.2020r. Zarządu Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zostały podpisane kolejne umowy z:

  1. Domem Pomocy Społecznej Moczary;
  2. Domem Pomocy Społecznej Folusz;
  3. Domem Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu Zdroju;
  4. Domem Pomocy Społecznej im. J. Jaklińskiej w Rzeszowie
  5. Domem Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie
  6. Domem Pomocy Społecznej Piskorowice – Mołynie
  7. Domem Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli
  8. Domem Pomocy Społecznej w Moszczanach
  9. Domem Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

  Na łączną kwotę  4 188 056,70 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisane kolejne 14 umów na łączna kwotę 4 464,299,74 zł.

wstecz