Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

wstecz