Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego). Szkolenia dedykowane są osobom świadczącym usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W najbliższych miesiącach planujemy realizację następujących tematów: 

 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE  (8-GODZINNE)

Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

28 wrzesień 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

9 październik 2020 r.

podkarpackie

Krosno

26 październik 2020 r.

lubelskie

Zamość

29 październik 2020 r.

podkarpackie

Jarosław

9 listopad 2020 r.

podkarpackie

Tarnobrzeg

10 listopad 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych - zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

26 październik 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

27 październik 2020 r.

lubelskie

Zamość

 

 

„Program Posiłek w szkole i w domu. Aspekty prawne realizacji”

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

21 październik 2020 r.

woj. lubelskie

Zamość

23 października 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów.

 

 

Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

30 listopad 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

Program „Usługi dla Osób Niepełnosprawnych”

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

23 listopad 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

25 listopad 2020 r.

lubelskie

Zamość

 

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Aspekty prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

15 grudnia 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

SZKOLENIA DWUDNIOWE  (16-GODZINNE)

Zmiany przepisów dotyczące DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

8-9  październik 2020 r.

lubelskie

Nielisz

13-14 październik 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

1-2 październik 2020 r.

podkarpackie

Hoczew (pow. leski)

5-6 październik 2020 r.

podkarpackie

Hoczew (pow. leski)

16-17 listopad 2020 r.

podkarpackie

Baranów Sandomierski

3-4 grudzień 2020 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

Szkolenia realizowane będą z zachowaniem obowiązujących wymagań sanitarnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz załącznikami dostępnego poniżej. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata i pracodawcy należy przesłać na adres rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl najpóźniej na 10 dni przed datą wybranego szkolenia, a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje plus o szczegółach dotyczących szkolenia zostaną poinformowane wyłącznie zakwalifikowane osoby. W przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią wirusa COVID-19 szkolenia odbędą się w formie zdalnej.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło – Specjalista ds. szkoleń, tel. 0 17 850 79 24
Pan Bartosz Świder - Kierownik Projektu, tel. 0 17 850 79 24.

Do pobrania:

 


wstecz