Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach ww. projektu objęte wsparciem zostały:

  • Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Tęczowy Domek” w Rzeszowie,
  • Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W dniu 14.09.2020 r. w Sali Konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie nastąpiło przekazanie zakupionych w ramach Projektu środków i sprzętów, w tym: maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji, komputerów stacjonarnych oraz laptopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, radioodtwarzaczy, zestawu muzycznego, telewizora oraz słuchawek i myszy bezprzewodowych, oprogramowania do nauki dla dzieci z niepełnosprawnością, łóżek z materacami, ssaków, koncentratorów tlenu, stojaków na kroplówkę, parawanów, kompletów pościeli jednorazowej oraz kompletów naczyń higienicznych). Łączna wartość wsparcia wyniosła 78 tys. zł.

wstecz