Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

„BEZ CHEMII NA DRODZE”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym.

Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Temat został podjęty ze względu na wzrost społecznego problemu, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Przekaz kampanii skierowany jest do różnych uczestników ruchu drogowego, w tym do kierowców, pasażerów, pieszych, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rodziców, opiekunów i młodzieży.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kampanii bezchemiinadrodze.pl

wstecz