Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w sprawie możliwości składania projektów z pominięciem procedury konkursowej w oparciu o postanowienia art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W załączeniu pismo PFRON: pobierz


wstecz