Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
  5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
  7. Zasady rozliczania dotacji

 

wstecz