Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

ŚWIATEŁKO Z BETLEJEM PONOWNIE W ROPS W RZESZOWIE

W dniu 22.12.2020 r. do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Harcmistrz Mariusz Bezdzietny, Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP przekazał je Dyrektorowi Jerzemu Jęczmienionce. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Światło służby”.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. Betlejemskie Światło to znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Betlejemskie Światło Pokoju bierze swój początek w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Serdeczne podziękowania za piękny gest oraz świąteczne życzenia dla harcerzy i wszystkich druhów Podkarpackiej Chorągwi ZHP.

wstecz