Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Środki ochrony osobistej dla 265 instytucji z terenu województwa podkarpackiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

          W związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji” uruchomił kolejną turę wsparcia dla placówek świadczących całodobową pomoc dla osób chorych oraz będących w kryzysie bezdomności.

 

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” zostało zakupione:

• 165 300 szt. rękawiczek jednorazowych,

• 17 434 szt. maseczek ochronnych chirurgicznych jednorazowych,

• 14 500 szt. ochraniaczy na buty flizelinowych,

• 5 800 szt. czepków ochronnych flizelinowych,

• 6 728 szt. masek filtrujących FFP2,

• 1450 szt. fartuchów flizelinowych ochronnych,

• 580 szt. przyłbic,

• 290 szt. kombinezonów ochronnych jednorazowych.

Wsparcie trafiło do 22 schronisk dla bezdomnych oraz 7 hospicjów z terenu województwa podkarpackiego.

 

          Łącznie w ramach projektu „Liderzy kooperacji” na wsparcie dla instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego przeznaczono 2 814 756,50 zł. Pomoc w walce z SARS-CoV-2 otrzymało:

• 51 Domów Pomocy Społecznej,

• 45 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

• 22 Schroniska i noclegownie,

• 4 Domy Samotnej Matki, 

• 4 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Młodzieżowe Ośrodki Samopomocy, 

• 4 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

• 6 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,

• 16 Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 

• 69 Środowiskowych Domów Samopomocy, 

• 37 Warsztatów Terapii zajęciowej,

• 7 Hospicjów.

 

Zakupionych zostało łącznie:

• 66 934 maseczek ochronnych chirurgicznych jednorazowych,

• 13 328 masek filtrujących FFP2,

• 3 300 półmasek FFP3,

• 15 515 opakowań rękawiczek jednorazowych (opak. 100 szt.), 

• 10 965 litów środka do dezynfekcji rąk,

• 6 755 litrów środka do dezynfekcji powierzchni, 

• 3 050 fartuchów, 

• 2 240 przyłbic, 

• 2 155 Kombinezonów ochronnych,

• 1 753 opakowania chusteczek do dezynfekcji, 

• 984 zestawy pościeli jednorazowej, 

• 804 dozowniki bezdotykowe na płyn dezynfekcyjny, 

• 385 termometrów bezdotykowych,

• 207 ozonatorów powietrza,

• 161 mat dezynfekcyjnych wraz z płynem do dezynfekcji,

• 145 opakowań osłon na buty (opak. 100 sztuk, 50 par),

• 58 opakowań czepków ochronnych (opak. 100 szt.). 

          Projekt „Liderzy kooperacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

wstecz