Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego). Szkolenia dedykowane są osobom świadczącym usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

W najbliższych miesiącach planujemy realizację następujących tematów: 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE  (8-GODZINNE)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

28 styczeń 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

5 luty 2021 r.

lubelskie

Zamość

5 marzec 2021 r.

podkarpackie

Tarnobrzeg

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

29 styczeń 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

19 luty 2021 r.

podkarpackie

Tarnobrzeg

26 marzec 2021 r.

lubelskie

Zamość

 

 

„Program Opieka 75+”

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

12 luty 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

Zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek udzielających schronienia – zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

19 luty 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

12 marzec 2021 r.

podkarpackie

Jarosław

 

 

Program Dostępność plus

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

25 marzec 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – zmiany w ŚDS

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

31 marzec 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

 

SZKOLENIA DWUDNIOWE  (16-GODZINNE)

Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

11 - 12 luty 2021 r.

podkarpackie

Jarosław

02 - 03 marzec 2021 r.

podkarpackie

Krosno

 

Szkolenia realizowane będą z zachowaniem obowiązujących wymagań sanitarnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz załącznikami dostępnego poniżej. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata i pracodawcy należy przesłać na adres rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl najpóźniej na 10 dni przed datą wybranego szkolenia, a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

 Informuje, że rekrutacja na wszystkie szkolenia trwa od 4 stycznia 2021 r., jest realizowana w trybie ciągłym i kończy się na 10 dni przed danym szkoleniem. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami proszę o jak najszybsze podjęcie wyboru szkolenia oraz przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. 

 Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje plus o szczegółach dotyczących szkolenia zostaną poinformowane wyłącznie zakwalifikowane osoby.

 W przypadku utrzymania restrykcji związanych z pandemią wirusa COVID-19 szkolenia będą realizowane w formie zdalnej.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. W przypadku szkoleń stacjonarnych organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło – Specjalista ds. szkoleń, tel. 0 17 850 79 24

Pan Bartosz Świder - Kierownik Projektu, tel. 0 17 850 79 24.

 

Do pobrania: 

wstecz