Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego). Szkolenia dedykowane są osobom świadczącym usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W najbliższych miesiącach planujemy realizację następujących tematów: 

 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE  (8-GODZINNE)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

22 kwiecień 2021 r.

podkarpackie

Krosno

2 lipiec 2021 r.

podkarpackie

Jarosław

 

 

Zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek udzielających schronienia
– zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

15 kwiecień 2021 r.

lubelskie

Zamość

18 czerwiec 2021 r.

podkarpackie

Krosno

 

 

Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

18 - 19 maj 2021 r.

podkarpackie

Baranów Sandomierski

 

 

SZKOLENIA DWUDNIOWE  (16-GODZINNE) 

Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

20 - 21 maj 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

10 - 11 czerwiec 2021 r.

lubelskie

Zamość

 

Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Aspekty prawne

TERMIN

WOJEWÓDZTWO

MIASTO

26 - 27 kwiecień 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

13 - 14 maj 2021 r.

lubelskie

Zamość

28 - 29 czerwiec 2021 r.

podkarpackie

Rzeszów

 

Szkolenia realizowane będą z zachowaniem obowiązujących wymagań sanitarnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz załącznikami dostępnego poniżej. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata i pracodawcy należy przesłać na adres rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl najpóźniej na 10 dni przed datą wybranego szkolenia, a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

Informuje, że rekrutacja na wszystkie szkolenia trwa od 1 marca 2021 r., jest realizowana w trybie ciągłym i kończy się na 10 dni przed danym szkoleniem. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami proszę o jak najszybsze podjęcie wyboru szkolenia oraz przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje plus o szczegółach dotyczących szkolenia zostaną poinformowane wyłącznie zakwalifikowane osoby.

W przypadku utrzymania restrykcji związanych z pandemią wirusa COVID-19 szkolenia będą realizowane w formie zdalnej.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. W przypadku szkoleń stacjonarnych organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem.

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło – Specjalista ds. szkoleń, tel. 0 17 850 79 24

Pan Bartosz Świder - Kierownik Projektu, tel. 0 17 850 79 24.

Do pobrania:

wstecz