Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ekonomia społeczna w praktyce, czyli Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

Przed nami 1. edycja konkursu Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, w którym uczniowie szkół średnich z województwa podkarpackiego będą się wcielać się w rolę współwłaścicieli wirtualnych firm. Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej to konkurs ekonomiczny skierowany do uczniów szkół średnich z terenu całego województwa podkarpackiego. Jest on organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Branżowe Symulacje Biznesowe w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Idea konkursu
Celem konkursu jest promocja idei ekonomii społecznej, działalności przedsiębiorstw społecznych oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. W czasie ponad miesięcznej rozgrywki eliminacyjnej wcielą się oni w rolę współwłaścicieli wirtualnych firm. W tym roku będą to Agencje Eventowe.

Kto może wziąć udział i jak to zrobić?
Konkurs jest przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Każda szkoła ponadpodstawowa może zgłosić do konkursu jeden zespół reprezentantów plus dwa rezerwowe zespoły.  Zapisu dokonuje nauczyciel – opiekun zespołu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie REVAS. Rekrutacja trwa od 25 marca do 14 kwietnia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i formularz zgłoszeniowy online znajdują się na stronie REVAS

Konkurs objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Patroni medialni Konkursu: Polskie Radio Rzeszów S.A., TVP S.A. oddział w Rzeszowie oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.  

Regulamin konkursu
Plakat 

wstecz