Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspiera, kreuje, inspiruje politykę społeczną w regionie, tworzy przestrzeń do godnego życia mieszkańców podkarpacia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu województwa w obszarze polityki społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób sprawnych inaczej, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, oraz realizacja zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

wstecz