Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 391/8191/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023

Do pobrania:

wstecz