Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna pod nazwą „Tęczowy Domek”

     W Województwie Podkarpackim od dnia 20 marca 2017r. funkcjonuje Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna pod nazwą „Tęczowy Domek” prowadzona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lwowska 123. Prowadzenie powyższej Placówki zostało zlecone na podstawie Uchwały Nr 234/4710/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016r. będącej następstwem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 r.
     Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna „Tęczowy Domek” przygotowana jest do zapewnienia opieki 14 dzieciom, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Link do strony Placówki

Do pobrania:


wstecz