Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Druga w Województwie Podkarpackim Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisińskiego z siedzibą w Jarosławiu

Od 1 września 2017r. swoją działalność rozpoczął druga w Województwie Podkarpackim Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisińskiego z siedzibą w Jarosławiu, przy ul. Ks. M. Lisińskiego 7 prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Przemyska. Placówka zapewni opiekę dla 20 dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki opiekuńczo – terapeutycznej, które nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej

Link do strony placówki

Do pobrania:


wstecz