Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

UCHWAŁA NR 226/4505/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 26.11.2020 ROKU w sprawie ustanowienia Zasad dodatkowego naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Do pobrania:

więcej

Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w sprawie możliwości składania projektów z pominięciem procedury konkursowej...

więcej

RUSZA V EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

więcej

UCHWAŁA NR 208/4237/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU w sprawie ustanowienia Zasad gospodarowania środkami finansowymi w przypadku wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Do pobrania:

więcej

UCHWAŁA NR 206/4193/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKUw sprawie przyznania grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do pobrania:

więcej