Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim, zrealizowane w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”.

9 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

W miesiącach październik, listopad, grudzień odbyła się I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

ŚWIATEŁKO Z BETLEJEM PONOWNIE W ROPS W RZESZOWIE

We piątkowe przedpołudnie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dotarło Betlejemskie Światło Pokoju czyli „Światło, które łączy”. Harcerze reprezentujący Podkarpacką Chorągiew ZHP podarowali lampion z betlejemskim światłem Dyrekcji jednostki.

więcej

Podsumowujące wspólne spotkanie podkarpackich sieci podmiotów  ekonomii społecznej

W dniu 12 grudnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  odbyło się podsumowujące spotkanie podkarpackich sieci podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

więcej

Spotkanie makroregionalne 9-10 grudnia 2019 r.

W dniach 9-10 grudnia w Sandomierzu odbyło się ósme spotkanie makroregionalne realizowane w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Podczas pracy członkowie Zespołów ds. Modelu poruszali tematykę związaną m.in. z Platformą Edukacyjną, planowaniem projektów socjalnych oraz budżetem na przyszły rok.

więcej