Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Informacja

Informacja.

więcej

Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Do pobrania:

więcej

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy...

więcej

Zakończenie szkoleń w ramach Szkoły kooperacji w projekcie „Liderzy kooperacji”

W czerwcu i w lipcu 2020 odbyła się II cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

NABÓR DO PROJEKTU „LEPSZE JUTRO” DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 182/3806/20  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o  powierzenie grantu  w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II...

więcej