Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

ROPS w Rzeszowie przygotowuje środki ochrony osobistej dla podkarpackich Ośrodków Pomocy Społecznej

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w Rzeszowie w latach 2020-2020” przeznaczył część środków na szycie maseczek i produkcję przyłbic ochronnych, które przekazane zostaną pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego województwa

więcej

Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 25 maja 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie wznawia w ograniczonym zakresie bezpośrednią pracę z osobami zainteresowanymi realizowaniem procedury adopcyjnej.

więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie

W dniu 19 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie.

więcej

Protokół z wyboru wykonawcy – dot. Usługi informatycznej poniżej 30.000 euro

Data dodania: 2020-05-18 23:38

Protokół z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Kamieniu.

W dniu 15 maja 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Kamieniu.

więcej