Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Nabór pracowników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej

Ogłoszenia o konkursach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 5 lutego 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

więcej

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy, prowadzi rekrutację do projektu współfinansowanego...

więcej

NOWOŚĆ! WIDEO WYKŁADY już dostępne na platformie e-learning!

W związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym spieszymy poinformować, że funkcjonująca w ramach projektu platforma internetowa została uaktualniona i urozmaicona o szkolenia w formie wideo wykładów

więcej

Konsultacje Modelu kooperacji w projekcie Liderzy kooperacji

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji w ramach projektu Liderzy kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce.

więcej