Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu ponadregionalnym z zakresu kompetencji interpersonalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu  „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego...

więcej

​​​​​​​Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

więcej

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

więcej

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w  Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w  Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

więcej

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

W związku z realizacją ustawowego obowiązku sporządzania przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie Oceny zasobów pomocy społecznej, przypominamy o wypełnieniu formularza i przekazaniu za...

więcej