Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Zaproszenie dla Powiatów i Gmin wiejskich z województwa podkarpackiego do udziału w rekrutacji do II Kamienia Milowego Projektu „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiaty oraz Gminy wiejskie do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji”, podczas którego zostanie wdrożony oraz przetestowany Model Kooperacji opracowany w pierwszym etapie projektu.

więcej

Relacja z Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej

W sobotę 13 kwietnia br., Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów wypełniło się kramami, na których kupić można było wielkanocne ozdoby przygotowane przez 25 pomiotów ekonomii społecznej z naszego województwa: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W TESTOWANIU MODELU KOOPERACJI W RAMACH PROJEKTU PN.”LIDERZY KOOPERACJI”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu SENTINEL

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w krajowych targach branżowych.

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

więcej