Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”

Na mocy Uchwały Nr 249/4926/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. przeprowadzono w dniach od 3 lutego 2021 r. do 24 lutego 2021 r.  konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji w projekcie „Liderzy kooperacji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował zamówienie na produkcję filmu podsumowującego realizację II kamienia milowego, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, czyli etapu testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich.

więcej

Rozpoczęcie społecznych konsultacji dotyczących „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.

więcej

Szkolenia dla pracowników powstających Centrów Usług Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi nabór na szkolenia dla pracowników powstających centrów usług społecznych:

więcej