Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi, który został wypracowany w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się 9 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn, w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030. 

więcej

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz...

więcej

II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 9 października 2018 w Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

więcej

W Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

17 września br., w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością zorganizowane przez...

więcej