Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

UCHWAŁA NR 206/4192/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr 192/3966/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Do pobrania:

więcej

„BEZ CHEMII NA DRODZE”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym.

więcej

Grant dla mieleckiego DPS w ramach projektu "Lepsze jutro"

Powiat mielecki decyzją Zarządu Województwa otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu – kwotę  673 839,00 zł. Jest to jeden z większych grantów przyznanych w ramach w ramach projektu "Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (działania 2.8 - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER).

więcej

UCHWAŁA NR 205/4146/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2020 ROKU w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do pobrania:

...

więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej