Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacje, raporty, badania

WYTYCZNE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2018 - 2019

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres Wytycznych na lata 2018-2019 obejmuje następujące obszary:

  • Założenia
  • Osoby uczestniczące w szkoleniu;
  • Zawartość merytoryczną szkolenia;
  • Metody szkolenia;
  • Czas trwania szkolenia;
  • Zaliczenie szkolenia;
  • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń
  • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plik do pobrania

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie na stronie: 
https://www.mpips.gov.pl/