Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Zasady rozliczania dotacji
 8. Zasady rozliczania dotacji Cel 2.1, Działanie 1

 


  Uchwała Nr 441/9263/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

  Do pobrania:

   Informacja


   W dniu 13 czerwca 2018 roku od godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 (sala konferencyjna, p.304)  odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.


    UCHWAŁA Nr 427/8913/18  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

    Do pobrania:

    1. Treść Uchwały
    2. Załącznik do Uchwały 

     Uchwały nr 415/8705/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

     Do pobrania:

     1. Treść Uchwały
     2. Załącznik 1 -  Wykaz podmiotów, których oferty otrzymały dofinansowanie
     3. Załącznik 2 - Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania

      UCHWAŁA Nr  391/8190/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

      Do pobrania: