Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Proponowany sposób realizacji i rozliczania dofinansowania zadań publicznych

 

  WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. na realizację zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

  data dodania: 2019-04-03 15:44:12

  Do pobrania:


   Posiedzenie Komisji konkursowej

   data dodania: 2019-04-02 09:47:52

   W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.


    WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

    data dodania: 2019-03-18 13:38:51

    Do pobrania:


     Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

     data dodania: 2019-02-06 13:51:54