Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

  UCHWAŁA Nr 189/3915/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

  data dodania: 2020-08-19 10:43:27

   WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty Konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2020 r. na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, które spełniają wymogi formalne

   data dodania: 2020-08-06 11:31:29

   Do pobrania:


    Informacja o posiedzeniach Komisji Konkursowej

    data dodania: 2020-07-31 12:50:16

    W dniach 3 i 6 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędą się posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.


     Uchwała Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

     data dodania: 2020-07-07 13:48:34

      UCHWAŁA Nr 161/3442/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

      data dodania: 2020-05-27 09:04:01

       Informacja o posiedzeniu Komisji

       data dodania: 2020-05-12 12:58:10

       W dniu 13 maja 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.


        WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r., na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

        data dodania: 2020-04-30 17:08:30

         WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. – zawierających braki/błędy formalne.

         data dodania: 2020-04-15 17:01:13

          Uchwała Nr 142/3214/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008

          data dodania: 2020-04-08 12:37:50

          Do pobrania: