Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowany wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Proponowany wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Proponowany sposób realizacji i rozliczania dofinansowania zadań publicznych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

  Posiedzenie Komisji konkursowej

  data dodania: 2019-04-12 10:46:40

  W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się drugie posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.


   Wyniki oceny formalnej ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 21/493/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.

   data dodania: 2019-04-04 13:14:28

   Do pobrania:


    Posiedzenie Komisji konkursowej

    data dodania: 2019-04-03 12:31:35

    W dniu 04 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.


     Wykaz ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 21/493/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.

     data dodania: 2019-03-22 16:53:53

     Do pobrania:


      OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

      data dodania: 2019-02-06 13:28:07

      UCHWAŁA Nr 21 / 493 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

      Do pobrania: