Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

  UCHWAŁA NR 161 / 3441 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”

  data dodania: 2020-05-27 11:42:34

   Informacja o posiedzeniu Komisji

   data dodania: 2020-05-13 10:50:15

   W dniu 14 maja 2020 roku od godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (Sala konferencyjna, poz. -1) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

    Wyniki oceny formalnej ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 124/2900/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

    data dodania: 2020-04-30 12:22:31

     Wykaz ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 124/2900/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. - zawierających braki/błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

     data dodania: 2020-04-15 13:31:45

      UCHWAŁA Nr 142 / 3213 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / 2900 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2020”.

      data dodania: 2020-04-08 12:02:51

      Do pobrania:


       UCHWAŁA Nr 124/2900/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

       data dodania: 2020-02-19 13:06:10