Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

  UCHWAŁA Nr 212 / 4312 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  data dodania: 2020-10-21 12:59:19

   Informacja o posiedzeniu Komisji

   data dodania: 2020-10-12 07:18:52

   W dniu 13 października 2020 roku od godz. 13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (Sala konferencyjna, poziom II, pok. 225)) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


    OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

    data dodania: 2020-09-09 12:22:36

    UCHWAŁA Nr 196 / 4028 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

    Do pobrania:


     UCHWAŁA Nr 161 / 3440 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

     data dodania: 2020-05-27 11:49:02

      Informacja o posiedzeniu Komisji

      data dodania: 2020-05-13 10:54:47

      W dniu 15 maja 2020 roku od godz. 8.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (Sala konferencyjna, poz. -1) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

       Wyniki oceny formalnej ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 124/2898/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”

       data dodania: 2020-04-30 12:29:35

        Wykaz ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 124/2898/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. - zawierających braki/błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

        data dodania: 2020-04-15 13:35:33

         UCHWAŁA Nr 142 / 3211 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / 2898 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020”.

         data dodania: 2020-04-08 12:06:59

         Do pobrania:


          UCHWAŁA Nr 124 / 2898 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”

          data dodania: 2020-02-19 13:02:09