Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Zasady rozliczania dotacji

 


  UCHWAŁA Nr 468 / 9957 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem

   Informacja

   Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018 r. od godz. 11:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304).


    UCHWAŁA Nr 448 / 9404 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 4 lipca 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

    Do pobrania:

     Uchwała nr 430/8977/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”

     Do pobrania:

     1. Treść Uchwały
     2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem
     3. Załącznik 2 – Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania

      Informacja

      Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020" odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018r. od godz. 9:00  w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304)


        UCHWAŁA Nr 397 / 8372 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
        z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

         Do pobrania: